ANTYKOROZJA STALI I BETONU

O nas

Zakład Usług Stoczniowych i Mostowych istnieje od 1990 roku i jest kontynuacją działalności Zakładu Usług Stoczniowych i Morskich Studenckiej Spółdzielni Pracy „BRATNIAK” działającej od roku 1983. W roku 1992 firma odłączyła się SSP „BRATNIAK” i zaczęła działalność jako niezależna firma prywatna pod nazwą Zakład Usług Stoczniowych i Morskich Przemysław Matuszewski.  22 listopada 1999 roku Przemysław Matuszewski i Ireneusz Pacholski podpisali umowę notarialną przekształcającą firmę w Zakład Usług Stoczniowych i Mostowych Sp. z o.o. i ta forma prawna firmy istnieje do dnia dzisiejszego. Przedmiotem działalności firmy jest antykorozja stali i betonów w pełnym zakresie, zabezpieczenia izolacyjne, metalizacja: obiektów pływających – statków, mostów, konstrukcji przemysłowych. Od 18 marca 2013 r. realizujemy umowę o dofinansowanie realizacji projektu „Zakup innowacyjnej na skalę międzynarodową linii technologicznej do czyszczenia i metalizacji powierzchni stalowych w celu zwiększenia konkurencyjności firmy ZUSiM Sp. z o.o.” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013 Działanie 1.1 „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje”. Powstała w ramach inwestycji linia technologiczna pomogła naszej firmie poprawić warunki realizowanych procesów oraz podejmować trudniejsze kontrakty i zamówienia (nakładanie powłok cynkowych, cynk z aluminium oraz samego aluminium). Skróciła czas realizacji wykonywanych usług oraz poprawiła ich jakość. Podniosła warunki pracy pracowników dzięki zastosowaniu technologii przyjaznej środowisku.

Ireneusz Pacholski

Prezes Zarządu

Przemysław Matuszewski

Prokurent

Zakład Usług

Stoczniowych i Mostowych Sp. z o.o.

Formularz kontaktowy